Projekty UE


Handlosfera.pl - Projekt UE
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Handlosfera.pl

Handlosfera.pl sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Internacjonalizacja przedsiębiorstwa Handlosfera.pl".

Cele i planowane efekty projektu: 

  • wzrost przychodów z eksportu
  • poprawa konkurencyjności
  • zdobycie nowych rynków
  • zwiększenie możliwości produkcyjnych
  • wzrost szybkości produkcji
  • wzrost jakości poprzez zakup urządzeń o wysokiej jakości pracy

 

Wartość projektu: 931 730,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 643 802,71 zł

Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Handlosfera.pl

Handlosfera.pl sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie HANDLOSFERA.PL".

Cele i planowane efekty projektu: 

  • montaż instalacji paneli fotowoltaicznych w istniejącej infrastrukturze
  • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym Handlosfera.pl poprzez realizację inwestycji polegającej na budowie mikroelektrowni fotowoltaicznej
  • niższe koszty energii elektrycznej Handlosfera.pl i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez instalację mikroelektrowni fotowoltaicznej
  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii

 

Wartość projektu: 154 980,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 107 100,00 zł

(2013-2015) Wdrożenie dedykowanej platformy obsługi procesów B2B

W latach 2013 – 2015 Handlosfera.pl Sp. z o.o. realizowała projekt pt. "Wdrożenie dedykowanej platformy obsługi procesów B2B przez firmę Handlosfera.pl sp. z o.o." w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa. W ramach projektu planowane jest wdrożenie systemu obsługi kontrahentów.

Handlosfera.pl
do góry