HANDLOSFERA Kontakt

Kontakt

Coś od siebie refresh

Nasz adres


Handlosfera.pl sp. z o.o.
Gutkowo 79a
11-041 Olsztyn

Telefon: +48 89 533 00 22

NIP: 7393728072
REGON: 280362370

Numer konta: BRE BANK SA
43 1140 1111 0000 4016 6400 1001

Krajowy Rejestr Sądowy
nr 0000321411
Sąd Rejonowy w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 110.334 PLN


Inowacyjna Gospodarka

Handlosfera.pl

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.


Unia Europejska
www.europa.eu


Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
www.mir.gov.pl


Instytucja Wdrażająca PARP
www.parp.gov.pl